Trappansamtal

Stöd till barn och unga som sett och upplevt våld.

Barn och unga mellan 4 och 18 år, som på olika sätt upplevt våld, hot och bråk i familjen, kan få stöd genom Trappansamtal.


Trappansamtal kan:

  • ge möjlighet att prata om det man varit med om
  • hjälpa till att förstå mer av de egna behoven och vad man tänker och känner
  • hjälpa till att förstå att många människor befinner sig i samma situation
  • visa att det aldrig är barns fel när vuxna bråkar
  • ge kunskap om vanliga reaktioner

Vill du veta mera om Trappansamtal kan du kontakta

Gemensam mottagning, telefon 0303–23 93 77
Familjerådgivningen, telefon 030323 91 00

  Sidan uppdaterades: