Fysisk aktivitet på Recept (FAR)

Fysisk aktivitet kan ges som behandling eller komplement för att uppmuntra god hälsa.

Fysisk aktivitet som medicin

Fysisk aktivitet på recept (FAR) kan ses som en behandling som ordineras som tillägg eller som ersättning för läkemedel eller annan behandling.

Legitimerad personal skriver ut receptet och samtalar med dig om hur ofta och på vilket sätt den fysiska aktiviteten ska utföras.

Har du fått ett recept på fysisk aktivitet beror det på att den ordinerade fysiska aktiviteten är lika viktigt för din behandling som övriga eventuella ordinationer.

  Sidan uppdaterades: