AllAgeHub

Kungälvs kommun deltar 2020 - 2023 i GR-satsningen Testbädden AllAgeHub. Det är ett projekt i samarbete med en rad olika organisationer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle och är förlagd i Göteborgsregionens lokaler i Göteborg.

Syftet med Testbädden AllAgeHub är att utveckla en användardriven testbädd, i syfte att uppmuntra användning av välfärdsteknik som möter användarnas verkliga behov.
Välkommen med frågor till Samuel Sjunnesson, Kungälvs representant i AllAgeHub:

samuel.sjunnesson@kungalv.se

 
  Sidan uppdaterades: