FaR - Fysisk aktivitet på Recept

Alla individer bör helst varje dag vara fysiskt aktiva i sammanlagt 30 minuter.

Fysisk aktivitet som medicin

Fysisk aktivitet på recept (FaR) kan ses som en behandling som ordineras som komplement eller som ersättning för läkemedel eller annan behandling.

Legitimerad personal skriver ut receptet och i dialog med dig sätter ni upp hur ofta och på vilket sätt den fysiska aktiviteten ska utföras.

Har du mottagit ett recept på fysisk aktivitet beror det på att den ordinerade fysiska aktiviteten är lika viktigt för din behandling som övriga eventuella ordinationer.

Inspiration till rörelse

Aktivitetskalender.se vill inspirera dig till ett liv med god hälsa. Aktiviteterna som finns på webbplatsen ska göra det enkelt för dig att komma igång med fysisk aktivitet och underlätta för att hålla dig fortsatt aktiv. Aktiviteterna som erbjuds är antingen; kostnadsfria, till lågt pris, eller erbjuder rabatt till patienter med Fysisk aktivitet på recept (FaR).

  Sidan uppdaterades: