Hjälpmedel

Kommunens hemsjukvård kan föreskriva hjälpmedel utifrån ditt behov.

Rehabenheten

Har du funktionshinder så kan du få individuellt utprovade hjälpmedel för att klara vardagliga aktiviteter. Till exempel rollator, toalettstolsförhöjning, badbräda. Hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt och lämnas tillbaka när behovet inte finns längre.

Det är personer som har hemsjukvård eller bor på biståndsbedömda boenden som kan få denna hjälp via kommunen.

Övriga medborgare vänder sig till valfri rehabmottagning inom vårdval Rehab, här lämnar du även tillbaka förskrivna hjälpmedel. 

Kontakta oss

Kundcenter, fråga efter Rehabenheten 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: