Tandvård

Har du ett stort omvårdnadsbehov kan du ha rätt till Nödvändig tandvård.

Högkostnadsskydd

Har du stort omvårdnadsbehov utfärdar kommunen ett intyg som ger dig rätt till Nödvändig tandvård. Det innebär att du betalar samma besöksavgift som för övrig vård och att tandvården ingår i samma högkostnadsskydd. Det kan gälla både förebyggande åtgärder och behandligar såsom lagning, rotfyllning eller proteser. Har du fyllt 85 år betalar du ingen besöksavgift.

 

Munhälsobedömning

Munhälsobedöming innebär att du får hembesök av en tandhygienist som ger dig information och tips om hur du ska sköta din munhälsa.

Munhälsobedömning och Nödvändig tandvård erbjuds till dig som:

  • bor i särskilt boende - kontakta enhetschefen på ditt boende
  • erhåller insatser från hemtjänst - kontakta din områdeschef
  • har beslut om insatser enligt LSS - kontakta din LSS-handläggare

 

Kontakta oss

Kundcenter 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: