Vård och omsorg under begränsad tid

Ibland behöver man temporär vård och omsorg, till exempel efter sjukhusvistelse.

Mottagningsgrupp

Att få komma direkt hem efter en sjukhusvistelse gör att du återhämtar dig snabbare och får en ökad självständighet. Mottagningsgruppen kartlägger ditt behov av hemtjänst efter sjukhus- eller korttidsvistelse i din hemmiljö.

I din hemmiljö och utifrån dina behov arbetar mottagningsgruppen med att se över din hemmiljö, utföra omvårdnad, stöta i vardagsträning och erbjuder efter behov specefik träning.

Korttidsplats

Om mottagningsgrupp inte fungerar eller om det finns andra omständigheter som gör att en korttidsplats passar bättre så kan vi erbjuda detta på Kungälvs korttidsenhet.

Korttidsplats kan man få exempelvis vid övergång från sjukhusvistelse till hemgång eller i väntan på plats på särskilt boende om det inte längre fungerar att bo i eget boende.

På korttidsenheten vistas man också vid avlastning för anhörigvårdare, så kallad växelvård.

Vård i livets slut

Vård i livets slut innebär behandling av symptom när behandling för att bota inte längre är möjligt.

Vård i livets slut, även kallat palliativ vård, kan vara att lindra fysisk och psykisk smärta och ge bästa möjliga livskvalitet varje dag för den som är svårt sjuk. Det innebär också att förbereda ett värdigt avslut och ge stöd till anhöriga.

Man kan få palliativ vård i hemmet eller på vår korttidsenhet.

Kontakt

Kundcenter, fråga efter vårdplaneringsteamet 0303-23 80 00.

  Sidan uppdaterades: