Vård och omsorg under begränsad tid

Ibland behöver man temporär vård och omsorg, till exempel efter sjukhusvistelse.

Trygg Hemgång

Att få komma direkt hem efter en sjukhusvistelse gör att du återhämtar dig snabbare och får en ökad självständighet.

Efter en sjukhusvistelse kan det kvarstå behov av viss rehabilitering och sjukvård. Som ett alternativ till korttidsvistelse så erbjuder kommunen en så kallad "Trygg Hemgång".

Det innebär att ett team av undersköterskor, arbetsterapueter, sjukgymnaster och sjuksköterskor samverkar för att göra din hemkomst trygg, och samtidigt ge den rehabilitering och vård som behövs.

Teamet ser över din hemmiljö, utför omvårdnad, stöttar i vardagsträning och erbjuder vid behov specifik träning.

Korttidsplats

Om Trygg Hemgång inte fungerar eller det finns andra omständigheter som gör att en korttidsplats passar bättre så kan vi erbjuda detta på Ytterbyhemmets korttidsverksamhet.

Här kan man få plats exempelvis vid övergång från sjukhusvistelse till hemgång eller i väntan på plats på särskilt boende om det inte fungerar att bo i eget boende längre.

På Ytterbyhemmet vistas man också vid avlastning för anhörigvårdare, så kallad växelvård.

Vård i livets slut

Vård i livets slut innebär behandling av symptom när behandling för att bota inte längre är möjligt.

Vård i livets slut, även kallat palliativ vård, är att till exempel att lindra fysisk och psykisk smärta och ge bästa möjliga livskvalitet varje dag för den som är svårt sjuk. Att förbereda ett värdigt avslut och ge stöd till anhöriga.

Man kan få palliativ vård i hemmet eller på vår korttidsenhet Ytterbyhemmet.

Kontakt

Kundcenter, fråga efter vårdplaneringsteamet 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: