Fridhemskullens korttidsvistelse

Fridhemskullen är en korttidsverksamhet med inriktning mot rehabilitering, växelvård, avlastning samt palliativ vård.

Vård & Omsorg

Här finns en trädgård som är anlagd med stöd av Alzheimersfonden, den används ofta för fika och kortare promenader.

Fridhemskullen har både enkelrum och dubbelrum. Här finns inriktning för personer som har en demenssjukdom och  för personer med omsorgsbehov. Sjuksköterska från hemsjukvården finns att tillgå dygnet runt. Vid behov kommer även fysioterapeut och arbetsterapeut till Fridhemskullen.

När du beviljats en plats och kommer till Fridhemskullen får du en kontaktman utsedd bland undersköterskorna. Denna person ska fungera som din förlängda arm i kontakt med anhöriga och olika samverkansparter.

Fridhemskullens korttidsverksamhet

Kontakta enheten direkt


Enhetschef 0303–23 93 56
Avdelning Gul 0303–23 93 60
Avdelning Röd 0303–23 93 58

Fridhemskullens Korttidsverksamhet
Fridhemsgatan 37
442 33 KUNGÄLV

  Sidan uppdaterades: