Hjälp till barn och unga

Alla mår dåligt ibland. Man kan inte alltid vara glad och man behöver tillåta sig själv att känna det man känner. Ibland fungerar inte livet som man vill. På den här sidan finns tips om vart du kan vända dig om du inte mår bra.

Alkohol, droger och tobak

En drog är något som är giftigt och som man kan bli beroende av. Därför räknas också till exempel alkohol och cigaretter som droger, fast man ofta inte tänker så. 

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker. I början tänker nog ingen att man ska bli beroende, men efter ett tag brukar problemen börja komma. Ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla. Det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta.

Länktips om du vill läsa mer:
Tobak alkohol droger(UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Att bo med en vuxen som har problem med alkohol och droger (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Att bli av med alkohol- eller drogproblem (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Alkoholberoende (1177)

Depression

Att känna sig nedstämd och deprimerad ibland är vanligt både bland barn och vuxna. Det brukar gå över efter en tid. Om man känner sig nedstämd i flera veckor, och tappar intresset för sånt man brukar gilla, kan man behöva hjälp med att må bättre. 

Länktips om du vill läsa mer: 
Att må dåligt (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Dödsfall och sorg

Sorg är de känslor och tankar som kan komma när man har varit med om något allvarligt som förändrar livet. Det kan exempelvis vara att förlora någon som stått en nära eller förlora något viktigt. Sorg är en naturlig del av livet. Att sörja hjälper en att bearbeta och acceptera det som har hänt. Det gör man genom att låta känslor och tankar komma. Så småningom kommer smärtan att avta.

Länktips om du vill läsa mer:
Sorg när någon har dött (1177)
Sorg (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan skapa en situation som gör att barn och ungdomar växer upp i fattigdom. Det kan innebära att familjen har svårt att få pengarna att räcka till mat, hyra och kläder. 
Alla kan få tillfälliga problem med ekonomin. Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att du och din familj ska känna trygghet. Kontakta kommunens Kundcenter om du har frågor om ekonomisk hjälp. Telefon 0303-23 80 00.

Länktips om du vill läsa mer:
Barnfattigdom i Sverige (Rädda barnen)

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar har samma rättigheter som alla andra barn, men kan behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har laglig rätt till stöd från samhället. 

Länktips om du vill läsa mer:
Funka olika (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning (1177)
LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1177)

Föräldrar som beter sig fel

Alla barn har rätt till omvårdnad och skydd. Föräldrar ska trösta sina barn när de är ledsna, lugna dem när de är rädda och visa dem respekt. Barn har rätt att känna sig trygga i sitt hem. 

Länktips om du vill läsa mer:
Våld och orättvisor i familjen (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
När barn far illa (1177)

Ilska och utbrott

Att bli arg och få utbrott är vanligt om man mår dåligt, och det kan bero på många olika saker. Om man ofta blir arg och får utbrott kan det skapa problem i familjen, i skolan eller bland kompisar. Man kan få hjälp, till exempel av en psykolog eller kurator. Du kan också prata med skolsköterskan eller kontakta en ungdomsmottagning.

Ungdomsmottagningen i Kungälv
Elevhälsan i skolan

Länktips om du vill läsa mer:
Att må dåligt (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Våld och kränkningar (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Kris i livet

De flesta hamnar i en personlig kris någon eller några gånger i sitt liv. Krisen kan bero på en hemsk eller sorglig händelse, men kan också vara en period i livet då man utvecklas och förändras mycket. Det kan "skaka om en" ordentligt, och kännas i både tankarna och kroppen.

Länktips om du vill läsa mer:
Att hamna i kris (1177)
Att vara i kris (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Ledsen och nedstämd

Att ibland känna sig nedstämd, ledsen, orolig eller att känna hopplöshet är en naturlig del av livet. Man kan till exempel ha dagar när man inte orkar något, inget känns roligt eller då man grubblar mycket. Oftast går känslorna över efter ett tag. Det finns saker man kan göra själv för att må bättre, och det finns hjälp att få om man behöver.

Länktips om du vill läsa mer:
Vad är nedstämdhet? (Snorkel)
Nedstämdhet (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Läs- och skrivsvårigheter - Dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan inte utvecklats som de ska. Det har dock ingenting med intelligens att göra. Dyslexi är ärftligt och vanligare hos pojkar än flickor. Ofta upptäcker man besvären i tidig ålder. Man kan inte helt bli av med sina besvär men de flesta kan minska sina problem med olika hjälpmedel.

Länktips om du vill läsa mer:
Dyslexi (1177)
Svenska Dyslexiföreningen

Mobbning och kränkande behandling

När man blir illa behandlad av människor runtomkring en, kallas det mobbning. En enstaka taskig grej räknas inte som mobbning. Det är när det händer flera gånger och får den som behandlas illa att må dåligt, som det räknas som mobbning. Mobbning är vanligare än man tror. En tredjedel av alla skolbarn har blivit utsatta för någon form av mobbning under sin skoltid. Hos många sitter ärren efter mobbning kvar länge, ibland hela livet. Därför är det viktigt att vara uppmärksam på mobbning.

Länktips om du vill läsa mer:
Mobbning (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Mobbning (1177)

Oro och ångest

Ångest är starka känslor av oro och rädsla som kan kännas i hela kroppen, och som de flesta får någon gång. Ångest kan vara obehagligt, men det är inte farligt och det går alltid över. 

Länktips om du vill läsa mer:
Ångest (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Problem i skolan

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en hemsk tid. För de flesta varierar det. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon. Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på problemen. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner. Föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet kan också hjälpa. Man ska inte behöva må dåligt i sin skola.

Tips för att trivas i skolan (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin egen sexualitet. Det står i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och i Barnkonventionen. 

Länktips om du vill läsa mer:
Sexualbrott och sexuella trakasserier (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Våldtäkt, sexuella övergrepp och andra sexualbrott (1177)
Våga berätta (1177)

Självmordstankar

Ibland kan livet kännas hopplöst. Många har nog någon gång tänkt tanken att de inte orkar leva längre. Om man själv eller någon i ens närhet har tankar på självmord ska man söka hjälp. Det är mindre vanligt att göra handlingen, att ta sitt liv. Men tyvärr händer det ibland. Därför ska tankar på självmord alltid tas på allvar, oavsett om det är man själv eller någon annan som har dem.

Länktips om du vill läsa mer:
Självmordstankar (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Att tänka på självmord - självmordstankar (1177)

Självskadebeteende - att göra sig själv illa

Att göra sig själv illa kan vara ett sätt att försöka komma bort från jobbiga känslor. Man kan lätt fastna i såna beteenden, trots att de kan få en att må sämre. Det finns hjälp för att man ska kunna sluta. Om man har börjat skada sig själv är det viktigt att bryta beteendet så tidigt som möjligt. Man kan börja med att berätta för en kompis, familjemedlem eller någon annan, eller söka hjälp på till exempel en ungdomsmottagning eller hos elevhälsan.

Ungdomsmottagningen i Kungälv
Elevhälsan i skolan

Länktips om du vill läsa mer:
Skada sig själv (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Länktips om du vill läsa mer:
Skilda föräldrar (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Skilsmässa eller separation när man har barn (1177)

Stress

Stress är en naturlig reaktion i kroppen, som är bra när man behöver göra något snabbt eller har bråttom. Men om kroppen inte hinner återhämta sig efter att ha stressat eller om man är stressad fast man inte har bråttom, kan stressen bli ett problem. 
Stress är en känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid. Man kan känna stress när man har för höga krav och förväntningar på sig. Man kanske inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan samtidigt som man till exempel ska hinna träffa kompisar, vara med familjen och hinna med olika fritidsaktiveter.

Länktips om du vill läsa mer:
Stress  (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Svårt att sova

Det är mycket som händer i kroppen när man sover. Under puberteten är sömnen extra viktig för att man ska växa och utvecklas. Man behöver också sova för att hålla sig frisk, kunna tänka klart och lära sig nya saker. Det finns olika anledningar till att man kan ha svårt att sova. Ibland beror sömnproblemen på att man är orolig eller ledsen över något och ligger och grubblar. Att sova dåligt någon enstaka natt är inte något att oroa sig för. Men om man har svårt att sova under en längre period kan det vara bra att prata om sina problem med någon och få hjälp att göra något åt dem.

Länktips om du vill läsa mer:
Sömn och trötthet (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Våld och övergrepp

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt. Att bli tvingad till sex eller att göra något sexuellt är också våld. Våld kan även vara att bli kallad för något fult och elakt eller att få höra att man är dålig och jobbig. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Länktips om du vill läsa mer:
Våld och kränkningar (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Våld från vuxna i familjen (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Våld och kränkningar (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
När barn far illa (1177)

Ätstörningar

Ätstörningar kan vara olika och behöver inte synas utåt. Men det finns många saker som kan vara tecken på att man har problem med sin relation till mat, ätande eller kroppen. Ätstörningar påverkar också relationen till andra personer; det är vanligt att man håller sig mer för sig själv.

Länktips om du vill läsa mer:
Vad är ätstörningar? (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Ätstörningar (1177)
Anorexi (1177)

  Sidan uppdaterades: