Drogprevention – att göra rätt från början

Det drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete. Kungälvs kommun har länge arbetat för att minska skador och missbruk av olika droger bland våra ungdomar. Nu tar vi ytterligare ett steg.

Det handlar dock inte bara om att vässa strategier eller ta fram bättre riktlinjer utan mer ”hands on”, att rikta förebyggande insatser mot bruk av droger i de ungdomsmiljöer där detta förekommer.

Ett framgångsgångsrikt drogförebyggande arbete brukar indelas i tre faser: allmän prevention, riktad prevention och tidiga/behandlande insatser. Riktad prevention befinner sig alltså strax före behandlande insatser. Problemen har kanske redan uppstått men än finns det hopp. Lite som att kunna göra skillnad innan det är försent.

Alaa Awad är projektledare för det nystartade projektet Drogprevention. Förutom riktad prevention ska projektet också utveckla nya metoder kring ett hållbart och samordnat drogpreventivt arbete. Han menar att det i vissa ungdomsmiljöer finns en destruktiv gruppidentitet som kan leda till bruk av droger, ingångarna till dessa destruktiva gruppidentiteter behöver upptäckas i tidigt och sedan brytas.

- Det skapas en gemenskap i dessa grupper, säger Alaa, som sedan leder vidare till en identitet och en trygghetskänsla. Därefter kan steget vara lätt till missbruk av droger som i sin tur kan leda vidare till ohälsa och kriminalitet.

- Vi måste bryta in i denna kedja just där den pågår, säger Alaa. Här kan vi åstadkomma något riktigt där problemet faktiskt finns.

Projektet ska drivas under fem år och därefter prövas att ingå i ordinarie verksamhet.

 

 

  Sidan uppdaterades: