Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan skapa en situation som gör att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser.

Det kan innebära att familjen har svårigheter att få pengarna att räcka till mat, hyra, el och kläder. Vissa familjer klarar att betala för det dagligt nödvändiga men tvingas ändå leva på ett sätt som avviker från andra familjer, samhällets sociala normer och en skälig levnadsstandard.

Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att du och din familj ska känna trygghet. Alla kan få tillfälliga problem med ekonomin eller under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. 

Kontakta kommunens kundcenter om du har frågor kring ekonomisk hjälp. Telefon 23 80 00.

Vill du läsa mer om det här ämnet?

Barnfattigdom (extern länk) (Rädda barnen)

Är du osäker på vart du vänder dig med ditt problem?

Kontakta kommunens Kundcenter, telefon 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: