Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar.

De som begår många brott har relativt ofta problem både i skolan och hemma. De umgås ofta med andra ungdomar som begår brott och de har en tillåtande attityd till att begå brott.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga - till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse - men personer under 21 år får sällan fängelsestraff. 

(Källa: BRÅ)

Vill du läsa mer om det här ämnet?

Ungdomsbrottslighet (BRÅ - Brottsförebyggande rådet)

Är du osäker på vart du vänder dig med ditt problem?

Kontakta kommunens Kundcenter, telefon 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: