Kris i livet

De flesta hamnar i något slags personlig kris någon eller några gånger i sitt liv.

Krisen kan bero på en hemsk eller sorglig händelse, men kan också vara en period i livet då man utvecklas och förändras mycket. Det kan "skaka om en" ordentligt, och kännas i både tankarna och kroppen.

Olika sorters kriser

En kris är en förlust eller en sorg, att något förändras ordentligt i ens liv. Det kan vara att det händer något som man inte kunnat förbereda sig på, som till exempel en olycka, att någon dör, att föräldrar skiljer sig, att en kompis flyttar, att den man är ihop med gör slut, att man tvingas flytta eller byta skola, att man tvingas flytta till ett annat land, att man blir sjuk.

Så kallade utvecklingskriser handlar om att man förändras i sin identitet och personlighet genom olika perioder i livet. Tonårstiden kan vara en sån utvecklingskris. När man utvecklas från barn till vuxen brukar man förändras mycket som människa. Man kan känna sig både stor och liten på samma gång och kanske vilsen kring vem man är och vad man vill göra. Även om det är positiva förändringar, behöver man tid att anpassa sig till det nya. Den här tiden innebär också en chans att utvecklas och förändra sånt som inte känts eller varit bra tidigare. Krisen kan bli mildare om man är lite förberedd när förändringen kommer. Man kan också ha lättare att hantera krisen om man har kunskap om vad som kommer att hända. Till exempel kan det ibland vara lättare om man i god tid får veta att en närstående är svårt sjuk och kommer att dö, än om personen dör plötsligt och oväntat.

(Källa: UMO)

Vill du läsa mer om det här ämnet?

Att hamna i kris (extern länk) (1177) 
Att vara i kris (extern länk) (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Är du osäker på vart du vänder dig med ditt problem?

Kontakta kommunens Kundcenter, telefon 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: