Läs- och skrivsvårigheter - Dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla svårigheter att läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsaken. Dyslexi är en form av läs- och skrivsvårigheter.

Dyslexi kan visa sig på lite olika sätt. Dels kan man ha svårt att skilja på ord och delar av ord när man hör dem. Då har man som regel större problem med att skriva än att läsa. Dels kan man också ha svårare att läsa än att höra information. Tecken på det kan vara att man kastar om bokstäver och siffror när man läser. Det kan även innebära att man hoppar över prickar över bokstäver eller stor bokstav i början av meningar när man skriver.

Om man har dyslexi är det vanligt att man

  • läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
  • läser snabbt och fel
  • utelämnar ord eller vänder på korta ord
  • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver
  • har svårt att stava rätt

Stöd och hjälp

Om man får hjälp att öva sina läs- och skrivförmågor kan besvären av dyslexi minska. En dator med rättstavningsprogram kan vare ett bra hjälpmedel och en så kallad läslinjal kan göra det lättare att följa texten. Talböcker kan också vara till hjälp.

Om man misstänker att ett barn har dyslexi bör man kontakta barnets lärare och skolledningen.

Vill du läsa mer om det här ämnet?

Dyslexi (extern länk) (1177)

Svenska Dyslexiföreningen (extern länk)

Är du osäker på vart du vänder dig med ditt problem?

Kontakta kommunens Kundcenter, telefon 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: