Skolfrånvaro

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever.

Om ett barn eller ungdom hittar bra kompisar i skolan kan de ge det stöd och bekräftelse som man behöver. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Om en tonåring ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt. Skolk kan exempelvis bero på morgontrötthet, problem med skolarbetet, att man är mobbad, svårigheter i det sociala samspelet, oro för att en förälder har problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

(Källa: 1177)

Vill du läsa mer om det här ämnet?

Tips för att trivas i skolan (extern länk) (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)
Elevhälsan (extern länk) (UMO, din ungdomsmottagning på nätet)

Är du osäker på vart du vänder dig med ditt problem?

Kontakta kommunens Kundcenter, telefon 0303–23 80 00

  Sidan uppdaterades: