För dig som är nyanländ

Du som är ny i Sverige, och i Kungälv, kan få stöd och hjälp för att lättare komma in i samhället. Kommunen ordnar olika aktiviteter och kurser och kan ge dig stöd i frågor som rör din situation.

Du kan till exempel få hjälp med

 • att lära dig mer om det svenska samhället
 • undervisning i svenska språket
 • frågor som rör ditt boende och din familj
 • frågor som rör din ekonomi

Välkomsten – för dig som är nyanländ i Kungälv.

Välkomsten är till för dig som är nyanländ i Kungälvs kommun och ska börja skolan. Om du är under 18 år eller om du har barn som ska börja skolan ska du vända dig hit. På Välkomsten får du en genomgång av hälsa och kunskapsnivå för att du på bästa sätt ska komma in i skolan.

För att komma i kontakt med Välkomsten kan du ringa Kungälvs kommun Kundcenter på telefonnummer 0303–23 80 00. Du kan även skicka e-post till kommun@kungalv.se

Detta händer på Välkomsten

När du kontaktat Välkomsten kommer du och/eller ditt barn att besöka Välkomsten vid flera olika tillfällen:

 • Introduktionssamtal
 • Pedagogisk kartläggning, steg 1 och 2 enligt Skolverket
 • Eventuell skolgång med grundläggande undervisning i svenska i högst 8 veckor
 • Hälsosamtal och hälsoundersökning
 • Information om det svenska skolsystemet
 • Vägledning till aktuell skola

Om du är under 18 år och har kommit ensam till Sverige kommer du att besöka Välkomsten tillsammans med din Gode man eller din kontaktperson.

På de här länkarna kan du läsa mer:


SFI - svenska för invandrare

SFI är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Är du nybörjare i svenska språket kan du börja på en allmän grundläggande SFI-kurs.

Läs mer om SFI - svenska för invandrare finns inom Vuxenutbildningen


Samhällsorientering för dig som är ny i Sverige

Samhällsorientering är en gratis utbildning om det svenska samhället, på ditt eget språk. Den ger information om dina rättigheter och skyldigheter och om hur samhället är organiserat. Utbildningen finns på Integrationscentrum i Göteborg. Om du är intresserad av kursen ska du kontakta kommunens integrationshandläggare eller SFI-lärare på Vuxenutbildningen. Du når dem via Kundcenter på telefon 0303–23 80 00.

Integrationssamordnare

Välkommen att kontakta kommunens integrationssamordnare via Kundcenter. Telefon: 0303–23 80 00


Bibliotek

Det finns flera bibliotek i Kungälvs kommun. Biblioteken är öppna för alla och att låna böcker är gratis. För att låna behöver du ett bibliotekskort. Du får ett bibliotekskort på biblioteket.

Här finns biblioteken i Kungälv! 

På biblioteket kan du låna hem:

 • Böcker för barn och vuxna på olika språk
 • Lexikon
 • Kurser i svenska
 • Böcker på lätt svenska
 • Tidskrifter på olika språk

Saknar du böcker på ditt språk kan biblioteket beställa det från andra bibliotek.

På biblioteket kan du också:

 • Läsa tidningar på olika språk
 • Låna en dator
 • Få tillgång till Wifi
 • Låna DVD-filmer
 • Boka grupprum
 • Studera i tyst läsrum
 • Skanna och kopiera

Fråga gärna personalen om hjälp!


Så här hittar du i biblioteket i Mimers Kulturhus

Biblioteket har tre våningar. På alla planen finns litteratur på olika språk.

På entréplanet, plan 2:

 • Dagstidningar
 • DVD-filmer att låna
 • Böcker på lätt svenska
 • Barn- och ungdomsböcker

mellanplanet, plan 3:

 • Språkkurser och lexikon
 • Körkortsböcker
 • Tidskrifter

Högst upp, plan 4:

 • Mångspråkshyllan med litteratur på olika språk
 • Musik
  Sidan uppdaterades: