Nyanlända

Du som är nyanländ i Kungälvs kommun har möjlighet att få stöd på olika sätt, under din etableringsperiod.

Medborgarservice

Enheten för mottagning och introduktion har medborgarservice i Stadshuset första och sista måndagen i varje månad, klockan 10-12 och 13-16. Det gäller de två första åren du bor i Kungälv. Dit kan du vända dig om du till exempel inte förstår post du har fått.
Du behöver boka tid. Det gör du på telefon 0703-465633. Telefon är öppen måndag till och med torsdag 13-16.30 och fredagar 13-15.

Bo-skola

På bo-skolan kan du få information om hur du söker bostad, och annat som är bra att veta om boende. Bo-skolan är måndag och torsdag andra och tredje veckan i månaden. Du bokar tid på telefon 0703-465633, på samma öppettider som för medborgarservice.
Bo-skola kan du boka tid på även om du bott mer än två år i Kungälv.

Servicecenter

Har du frågor om ansökningar/blanketter som gäller Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten kontaktar du deras servicecenter. Det ligger på Uddevallavägen 1 i Kungälv.

Workshops 

På våra workshops får du bland annat information om hur samhället fungerar på olika sätt. 

  • Information om hur samhället fungerar, om vilka myndigheter, organisationer eller företag man ska kontakta i olika sammanhang. 
  • Information/kunskap om skyldighet att ta reda på rättigheter och skyldigheter. Du får också information om studier och arbete.
  • Hjälp att förstå svenska värderingar, seder och traditioner.
  • Samtal om likheterna mellan olika kulturer. 
  • Samtal om mänskliga rättigheter och barns rättigheter, utbildning, jämställdhet och familjestrukturer samt våld i nära relationer.

Informationsbroschyr

Infomrationsbroschyren "Att leva i Sverige" finns på fem språk

Informationsbroschyr på svenska
Informationsbrocshyr på arabiska
Informationsbroschyr på dari
Informationsbroschyr på somaliska
Informationsbroschyr på tigrinja


Kontakt

Kundcenter: Telefon 0303 23 80 00

  Sidan uppdaterades: