Tillsammans för ett gemensamt Kungälv

Tillsammans för ett gemensamt Kungälv är ett projekt under 2020 som vänder sig till nyanlända kommuninvånare i Kungälv.

Projektet innehåller olika aktiviteter för nyanlända pensionärer och föräldralediga kvinnor samt nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Hälsoskola

Hälsoskolan handlar om var och hur man söker vård och ger verktyg att ta hand om sin hälsa och förebygga ohälsa. Målgrupp: nyanlända som deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Svenskundervisning 

Ett samarbete med Medborgarskolan för nyanlända som inte är berättigade till SFI-undervisning. Målgrupp: nyanlända föräldralediga kvinnor och pensionärer.

Språkcafé

Måndagsträffar på Rexegården med fika och trevlig samvaro.
Målgrupp: nyanlända pensionärer.

Familjeutbildning "Älskade barn"

Start 11 november

Kontakt: Nour Mohamad 0303-23 92 90

 

  Sidan uppdaterades: