Levnadsvanor

Behöver du lite inspiration för att komma igång med träning, bättre kostvanor eller för att minska på alkohol- eller tobakskonsumtionen? På denna webbsida kommer du att få mer information, inspiration och tips på hur du med enkla medel kan förbättra dina levnadsvanor. 

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt. Våra levnadsvanor påverkas av många saker, exempelvis den ekonomiska situationen, nivåer på utbildning och samhällets normer och kultur.

Under 2022 görs en gemensam satsning av Sjukhusen i väster, Samordningsförbundet Älv och Kust, Ale kommun, Kungälvs kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun. Syftet är att sätta levnadsvanor i fokus. På dessa sidor kommer du att kunna hitta inspiration, länkar till stödresurser och föreläsningar som alla ska göra det lättare för dig att förbättra dina levnadsvanor.

Lär dig mer om olika levnadsvanor

Vi kommer dyka ner djupare i de olika levnadsvanorna matvanor, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Du kommer få ta del av föreläsningar, information och andra hälsofrämjande och förebyggande tips i din kommun eller någon av kommunerna runt om. Tanken är att varje kvartal rikta in sig på ett nytt område enligt nedanstående planering. Så fort en ny temasida är publicerad kommer den att länkas här nedanför.

Föreläsningar

Levnadsvanor från samhälle till biologi och tillbaka igen

Varje människa vill, kan och gör saker. Men det är inte bara ett resultat av viljan eller omgivningen. Det du vill, det du kan och det du faktiskt gör påverkas av samspelet med miljö, sociala förväntningar och fysiologin. Olle Lundberg är professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet samt huvudsekreterare för Forte. Hör honom tala om hur våra levnadsvanor formas och hur vi formas av dem. Lyssna också på efterföljande panelsamtal med representanter från kommunerna, Samordningsförbundet och sjukhusen i väster.

Datum: 18 november 2021
Tid: 18.00
Plats: Föreläsningen är digital och kommer att sändas på denna webbsida.

Levnadsvanorna inklusive fysisk aktivitet är viktigare än du tror

Våra levnadsvanor betyder mer än någonsin. Inte bara i samband med hur covid-pandemin drabbar, men också för annan sjukdom, som hjärtkärlsjukdom och mental hälsa. I denna föreläsning kommer Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska Akademin och hjärtläkare, att diskutera betydelsen av våra levnadsvanor (med betoning på fysisk aktivitet), och om metoder för att påverka dessa. Mats är ordförande i regionala programområdet för levnadsvanor i Västra Götalandsregionen och sitter i den nationella grupperingen (NPO) för levnadsvanor, inom den så kallade kunskapsstyrningen.

Datum: 14 december 2021
Tid: 18.00
Plats: Föreläsningen är digital och kommer att sändas på denna webbsida.

Stöd och hjälp för att uppnå bättre levnadsvanor

Det finns många sätt som du enkelt kan uppnå en bättre hälsa. Här har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp om träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.

Läs mer om Hälsocoach online

Levnadsvanetest

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, för att få en översikt av dina levnadsvanor.

Gör en Livsstilsanalys

Fritidsbanken

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar.

Läs mer på Fritidsbankens webbsida

Tobaksavvänjning

Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa.

Läs mer på Sluta-röka-Linjens webbsida

Alkohollinjen

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.

Läs mer på Alkohollinjens webbsida

  Sidan uppdaterades: