Fysisk aktivitet

Att röra på sig och få upp pulsen regelbundet är viktigt för välmåendet och kan hjälpa dig att förebygga flera vanliga sjukdomar. Här får du veta mer om hur mycket du bör röra på dig, vilka positiva effekter det ger och tips på hur du enkelt och gratis kan komma igång.

Din kropp är gjord för rörelse. Regelbunden fysisk aktivitet är positivt för både kroppen och din psykiska hälsa. I dagens samhälle tillbringar vi många timmar med att vara stillasittande och det finns därför många hälsovinster med att regelbundet ta dig en bensträckare. Du kan enkelt smyga in motion genom att ta trapporna istället för hissen, parkera en bit bort, hoppa av bussen lite tidigare eller ta en promenad på lunchen. Även hushållssysslor som städning, tvätt och dammsugning ger dig viktig och bra aktivitet.

Känns det svårt att komma igång? Bestäm dig då för en eller två saker som du vill förändra och håll dig till dem. Försök hitta något som känns rimligt att klara av. Att förändra en vana kan ta tid och det är vanligt med återfall. Fundera över vad som kan vara hinder för dig och se om du kan hitta metoder för att komma över dem.

Vilka hälsoeffekter ger fysisk aktivitet?

Fysisk aktivitet ger många hälsoeffekter och kan förebygga flera vanliga sjukdomar och för tidig död. Här är exempel på några av alla de hälsofördelar som finns med att regelbundet röra på sig:

  • Minskad risk för depression.
  • Skydd mot typ 2-diabetes och vissa cancersjukdomar.
  • Förbättrat minne.
  • Minskad risk för övervikt.
  • Och mycket mer...

Vilka träningsmöjligheter finns i vår kommun?

Här kan du ta del av de möjligheter till fysisk aktivitet som finns i Kungälvs kommun, med fokus på det som är kostnadsfritt eller drivs inom kommunens regi.

Föreläsningar om fysisk aktivitet

Föreläsning 4 maj: Hållbar motivation – om konsten att hitta motivationen och behålla den

I denna föreläsning pratar Magnus Lindwall, professor i psykologi med inriktning hälsopsykologi, om motivation, och framförallt hållbar motivation, för hälsovanor (t ex fysisk aktivitet och träning). Magnus belyser myter kring motivation och vad forskningen kring motivation säger om vad motivation är och hur man bygger en hållbar motivation för sig själv och för andra. Föreläsningen utgår från boken "Motivationsrevolutionen" och forskningen kring självbestämmandeteorin.

Datum: 4 maj 2022
Tid: 18.00-19.00
Plats: Mimers Kulturhus, Kungälv

Webbföreläsning: Levnadsvanorna inklusive fysisk aktivitet är viktigare än du tror

Våra levnadsvanor betyder mer än någonsin. Inte bara i samband med hur covid-pandemin drabbar, men också för annan sjukdom, som hjärtkärlsjukdom och mental hälsa. I denna föreläsning berättar Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska Akademin och hjärtläkare, om betydelsen av våra levnadsvanor (med betoning på fysisk aktivitet), och om metoder för att påverka dessa. Mats är ordförande i regionala programområdet för levnadsvanor i Västra Götalandsregionen och sitter i den nationella grupperingen (NPO) för levnadsvanor, inom den så kallade kunskapsstyrningen.

Hjälp för att komma igång med din fysiska aktivitet och träning

Här kan du ta del av tips på var du kan få hjälp att komma igång med träningen.

Fysisk aktivitet och träning hos 1177 Vårdguiden

På 1177 Vårdguiden hittar du både fakta om den fysiska aktivitetens effekter och tips på enkla träningsprogram för att komma igång och röra på dig mer.

Läs mer på 1177 Vårdguiden.

Fysisk aktivitet på recept

Visste du att du kan få recept på fysisk aktivitet? På din vårdcentral kan du fråga om detta för att få tips på rörelseformer som är lämpliga utifrån din aktuella hälsosituation.

Läs mer på 1177 Vårdguiden.

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Via hälsocoach online kan du få kostnadsfritt stöd av en hälsocoach för att komma igång med exempelvis fysisk aktivitet. De enda kraven är att du bor i Västra Götalandsregionen och att du är 16 år eller äldre.

Läs mer om Hälsocoach online.

Webbinarium om fysisk aktivitet för barn och unga

Om du har tankar kring ditt barns fysiska aktivitet och hur mycket ditt barn borde röra på sig kan du delta i ett kostnadsfritt webbinarium som anordnas vid två tillfällen i höst: torsdag 13 oktober klockan 18.00-19.00 och onsdag 23 november klockan 18.00-19.00. Webbinariet anordnas av Västra Götalandsregionen.

Anmäl dig till webbinariet på Västra Götalandsregionens webbsida. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för fysisk aktivitet och stillasittande

På Folkhälsomyndighetens webbsida kan du få mer information om hur mycket just du bör röra på dig för att få de bästa hälsoeffekterna.

Ta del av Folkhälsomyndighetens riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande.

  Sidan uppdaterades: