Nyanlända

Du som är nyanländ i Kungälvs kommun har möjlighet att få stöd på olika sätt.

Workshops 

Du har möjlighet att få information om hur samhället fungerar med mera. 

  • Information om hur samhället fungerar, om vilka myndigheter, organisationer eller företag man ska kontakta i olika sammanhang. 
  • Information/kunskap om skyldighet att ta reda på rättigheter och skyldigheter.
  • Hjälp att förstå svenska värderingar, seder och traditioner.
  • Dialog om likheterna mellan olika kulturer. 
  • Dialog kring mänskliga rättigheter, barns rättigheter, utbildning, jämställdhet, familjestrukturer, och våld i nära relationer.

Informationsbroschyr

Infomrationsbroschyren "Att leva i Sverige" finns på fem språk

Informationsbroschyr på svenska
Informationsbrocshyr på arabiska
Informationsbroschyr på dari
Informationsbroschyr på somaliska
Informationsbroschyr på tigrinja

Kontakt

Kundcenter: Telefon 0303 23 80 00

  Sidan uppdaterades: