Nyanlända

Du som är nyanländ i Kungälvs kommun har möjlighet att få stöd på olika sätt, under din etableringsperiod.

Medborgarservice till nya kommuninvånare

Varje måndag erbjuder kommunen särskild medborgarservice för nya kommuninvånare . Då har du möjlighet att ställa frågor till integrationsstödjare och handläggare inom enheten för mottagning och introduktion.

Tider: måndagar kl 10:00 - 12:00 och 13:00 till 16:00. Du behöver boka tid torsdagen före besöket i Kundcenter, Stadshuset.


Boende

Är du nyanländ och har frågor som rör ditt boende i Kungälv kan du maila boendeenheten: Mail till boendeenheten. Du får svar inom fem arbetsdagar.


Boskola

I boskolan får du lära dig vad som gäller när man söker bostad, och annat du behöver veta när det gäller boende.

Workshops 

Du har möjlighet att få information om hur samhället fungerar med mera. 

  • Information om hur samhället fungerar, om vilka myndigheter, organisationer eller företag man ska kontakta i olika sammanhang. 
  • Information/kunskap om skyldighet att ta reda på rättigheter och skyldigheter.
  • Hjälp att förstå svenska värderingar, seder och traditioner.
  • Dialog om likheterna mellan olika kulturer. 
  • Dialog kring mänskliga rättigheter, barns rättigheter, utbildning, jämställdhet, familjestrukturer, och våld i nära relationer.

Projekt 3IN

3 IN står för Inkludera, Integrera, Introducera och vänder sig till nyanlända föräldralediga kommuninvånare. Information om 3IN

Informationsbroschyr

Infomrationsbroschyren "Att leva i Sverige" finns på fem språk

Informationsbroschyr på svenska
Informationsbrocshyr på arabiska
Informationsbroschyr på dari
Informationsbroschyr på somaliska
Informationsbroschyr på tigrinja


Kontakt

Kundcenter: Telefon 0303 23 80 00

  Sidan uppdaterades: