Överförmyndare, god man, förmyndare och förvaltare

Om du behöver hjälp av någon som förvaltar din ekonomi, för din talan eller bevakar dina rättigheter, kan du få en god man eller förvaltare.

God man

En god man är ett stöd för dig som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller få personlig omvårdnad. Den gode mannen agerar som ställföreträdare för dig och bevakar dina intressen.

Det här kan en god man hjälpa dig med

Information till dig som är god man eller förvaltare

Vill du bli god man?


Förvaltare

Om ett godmanskap inte räcker kan det ibland bli aktuellt med ett förvaltarskap. Det är en så kallad tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger.

Det här gör en förvaltare


Förmyndare till barn under 18 år

Tills dess att ett barn har fyllt 18 år ska det finnas någon som fattar beslut om barnets ekonomiska och juridiska angelägenheter. Vanligtvis är det barnets föräldrar som är förmyndare.

Information till dig som är förmyndare


Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare, revisor eller advokat.

Så ansöker du om förvaltarfrihetsbevis


Kontakt

E-post: overformyndarnamnden@kungalv.se
Telefon: 0303–23 80 00 (telefontid måndag, onsdag och fredag klockan 09-11)

  Sidan uppdaterades: