Årsräkning

Gode män, förvaltare och förordnade förmyndare ska varje år lämna en årsräkning till överförmyndarnämnden. Årsräkningen ska vara hos överförmyndarnämnden senast den siste februari varje år och redovisningen ska då avse förevarande år.

Inför årsredovisningen 2018

Om du har frågor kring inlämning av årsräkning eller känner att du behöver en genomgång av hur man fyller i den är du välkommen att kontakta överförmyndarverksamheten.

Vi besvarar frågor via e-post: overformyndarnamnden@kungalv.se och telefon: 0303-23 80 00 och du kan också att boka in ett möte med oss. 


I årsräkningen redovisas hur tillgångarna förvaltats under det år som gått. Redovisningen kan generellt sägas vad en uppställning av inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. För ändamålet finns en särskild blankett som i slutet av december skickas ut till alla gode män, förvaltare och aktuella förmyndare. Förutom blanketten lämnas samtliga verifikat (kvitton, fakturor m.m.) in till överförmyndarnämnden för granskning. Dessa verifikat skickas tillbaka när granskningen är avslutad (årsbesked och dylikt skickas inte tillbaka utan tillförs akten) I samband med att årsräkningen granskas beslutas även om arvode till de som yrkat arvode för sitt uppdrag.


Viktigt att tänka på för dig som ska upprätta årsräkning

  • Glöm inte att skriva under årsräkningen.
  • Använd inte blyerts (ej arkivbeständigt).
  • Följ anvisningarna på blankettens baksida.
  • Bifoga alla kontobesked.
  Sidan uppdaterades: