Arvode till god man/förvaltare

Du som är god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter som varit nödvändiga för uppdraget.

Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvode och det görs normalt i samband med granskning av årsräkningen. Du måste själv yrka på arvode för att beslut om arvode ska kunna tas.

Så bestäms arvodet

Överförmyndarnämnden i Kungälv tillämpar i huvudsak Svenska kommunförbundets riktlinjer vid bestämmande av arvode. Arvodet beslutas då i en procentsats av för redovisningsperioden aktuellt prisbasbelopp.


Arvodet betalas av den enskilde eller kommunen

Huvudregeln är att det är den enskilde själv som står för kostnaden att ha god man eller förvaltare. I de fall den enskildes ekonomi inte räcker till betalas arvode av kommunen. Utöver arvode tillkommer sociala avgifter som betalas av den enskilde om arvodet betalas av denne. Från arvodet dras naturligtvis skatt.

Notera att det är den enskilde som anses vara arbetsgivare och därmed är skyldig att innehålla skatten från arvodet (i de fall inte kommunen betalar arvode).

För mer information om när kommunen står för arvodet, kontakta Överförmyndarnämnden

  Sidan uppdaterades: