Arvskifte

Om du som är god man eller förvaltare deltar i bodelning eller skifte för din huvudmans räkning ska överförmyndarnämndens samtycke inhämtas till egendomens fördelning.

Överförmyndarnämnden behöver:

  • registrerad kopia av bouppteckningen
  • eventuellt testamente
  • arvskiftet underskrivet av berörda parter.


Arvsavstående

Du som är god man eller förvaltare får inte göra arvsavstående för din huvudmans räkning. Undantag är arvsavstående enligt ärvdabalken 3 kap. 9 § och då endast med överförmyndarnämndens samtycke. Situationen i ärvdabalken 3:9 rör de fall särkullbarn avstår sin lott till förmån för den avlidnes efterlevande make/maka mot att den avstående då ges efterarvsrätt i hela boet.

  Sidan uppdaterades: