Åtgärder om huvudman avlider

Godmanskap eller förvaltarskap upphör när huvudmannen avlider. När du som är god man eller förvaltare får besked om att huvudmannen har avlidit, ska du snarast möjligt meddela överförmyndarnämnden och skicka in ett dödsfallsintyg.

Redovisning

Sluträkning ska lämnas in till överförmyndarnämnden senast en månad från dödsfallet. Redovisningen ska inte inkludera de åtgärder som du eventuellt vidtagit efter det att huvudmannen avlidit. Om dödsfallsintyg från skatteverket inte redan skickats in till överförmyndarnämnden, ska det bifogas sluträkningen.

Förvaltning av egendom efter dödsfallet

Du ska omedelbart efter dödsfallet lämna över förvaltningen till huvudmannens anhöriga. Det är även de anhörigas angelägenhet att ordna med begravning och bouppteckning.

Finns tillgångar i dödsboet men inga anhöriga till huvudmannen ska du som god man eller förvaltare anmäla dödsfallet till kammarkollegiet, då Allmänna arvsfonden inträder som dödsbodelägare. Om dödsboet saknar tillgångar och huvudmannen inte har några anhöriga ska anmälan av dödsfallet göras till socialtjänsten.

Viktigt att komma ihåg är att godmanskap eller förvaltarskap upphör vid huvudmannens död. Du som är god man eller förvaltare ska så snart det är möjligt överlämna förvaltningen till anhöriga eller anmäla dödsfallet till socialtjänsten. Inga andra åtgärder bör vidtas utan uppdrag från dödsbodelägarna.

  Sidan uppdaterades: