Kapitalplacering av huvudmannens medel

Placering av den enskildes medel utan överförmyndares samtycke får endast ske om det gäller placeringar i obligationer som utfärdats av stat eller kommun och i fonder i enlighet med lagen om investeringsfonder (2004:46).

Normalt krävs inget samtycke för fonder utfärdats av Svenska banker och värdepappersbolag. Alla övriga placeringar kräver i princip överförmyndarnämndens tillstånd/samtycke.


Detta måste ansökan innehålla

För att överförmyndarnämnden ska pröva en ansökan om kapitalplacering krävs att det i ansökan anges vilken placering som planeras, vilket belopp som ska placeras samt villkoren för placeringen.

  Sidan uppdaterades: