Köp/försäljning/uthyrning av fastighet/bostad

Inför ett köp eller en försäljning av fastighet eller bostadsrätt ska en ansökan som klart anger varför egendomen ska säljas eller köpas lämnas till överförmyndarnämnden.

Vid en försäljning ska du förutom ansökan även bifoga, värdering gjord av en opartisk auktoriserad värderingsman (med opartisk menas att den mäklare/byrå som säljer inte kan göra värderingen), köpekontrakt, gravationsbevis, taxeringsbevis (fastighet). Glöm inte huvudmannens samtycke/läkarutlåtande. Om huvudmannens tillstånd innebär att denna inte kan lämna sitt samtycke ska närmast anhöriga få möjlighet att yttra sig i frågan. 

Här kan du skriva ut en försäljningsblankett:

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt (pdf-fil, 281 kbyte)

När försäljningen är klar ska likvidavräkningen samt bevis om insättning skickas in till överförmyndarnämnden.

  Sidan uppdaterades: