Upptagande av lån, inteckning och pantsättning

Som god man eller förvaltare kan du behöva låna upp kapital för din huvudmans räkning. Det kan vara aktuellt vid till exempel köp av fastighet eller bostadsrätt.

I samband med det kan det också vara aktuellt med att söka nya inteckningar och eventuellt pantsätta fast egendom.

Överförmyndarnämnden behöver för sin prövning:

  • en ansökan som anger skälen för åtgärden
  • uppgifter om eventuella lånevillkor
  • gravationsbevis (vid inteckning och pantsättning av fastighet)
  • taxeringsbevis och eventuellt värderingsintyg.
  Sidan uppdaterades: