Utlåning av huvudmannens bankmedel

Utlåning av huvudmannens medel ska i princip ses som en kapitalplacering och det finns därmed krav på att utlåningen ska ske till marknadsmässiga villkor.

Det innebär att räntan ska motsvara bankens utlåningsränta och det måste finnas en fullgod säkerhet (företrädesvis panträtt i fast egendom).


Detta ska ansökan innehålla

I ansökan ska du ange skälen för utlåningen, lånebelopp, säkerhet och lånevillkor (ränta amorteringstid med mera). Om säkerhet lämnas i form av panträtt i fast egendom ska du även bifogas gravationsbevis, taxeringsbevis och värderingsbevis.

  Sidan uppdaterades: