Uttag av spärrade medel

Vid ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto ska det i den skriftliga ansökan anges vad pengarna ska användas till.

Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto handläggs så snart som möjligt av överförmyndarverksamheten, vanligtvis inom en vecka.

Om ansökan gäller ett belopp som är större än 0,5 prisbasbelopp fattas beslutet istället av överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden, och därför kan handläggningstiden i det fallet bli cirka 1-1,5 månad.

Kom ihåg att ställföreträdare ska underteckna ansökan. Om huvudmannen har möjlighet ska även denne underteckna ansökan. 

Uttag från överförmyndarspärrat konto (pdf-fil, 198 kbyte)

  Sidan uppdaterades: