Förvaltare

Om ett godmanskap inte räcker kan det ibland bli aktuellt med ett förvaltarskap. Det är en så kallad tvångsåtgärd som tas till när en person inte anses kunna ta hand om sig själv eller det han eller hon äger.

Skillnaden mellan förvaltaskap och godmanskap är i huvudsak att vid förvaltarskap fråntas den enskilde förmågan att ingå rättshandlingar (viss begränsad rättshandlingsförmåga finns kvar). Det innebär att den som har förvaltare inte får förvalta sin egendom eller ingå avtal utan förvaltarens medgivande. Förvaltandeskap kan också beslutas mot en persons önskan.


Vem ansöker om en förvaltare?

Den hjälpbehövande själv, anhöriga eller överförmyndaren kan ansöka om en förvaltare. Det är sedan tingsrätten som utser förvaltaren.

För att ansöka om förvaltare ska du fylla i blanketten:

Egen eller anhörigs ansökan till tingsrätten om förvaltare (pdf-fil, 234 kbyte)

Eftersom förvaltarskap är ett stort ingrepp i den personliga integriteten krävs en omfattande utredning innan rätten fattar beslut om förvaltare.  


Vill du bli god man eller förvaltare?

Överförmyndarnämnden söker personer som vill bli gode män eller förvaltare. Särskilt söker vi personer som har en vana att bemöta personer med psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblematik. Uppdraget som god man brukar i allmänhet uppfattas som väldigt intressant och givande.

Mer om hur du blir god man eller förvaltare hittar du här.

 

 

  Sidan uppdaterades: