Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd för yrkesmässig trafik, ska bli fastighetsmäklare, revisor eller advokat. Förvaltarfrihetsbevis kan också krävas om du ska vara ansvarig utgivare för en periodisk tidskrift.


Så får du ett förvaltarfrihetsbevis

För att du ska få ett förvaltarfrihetsbevis kontaktar du överförmyndarverksamheten som efter kontroll i överförmyndarnämndens register utfärdar förvaltarfrihetsbeviset.

  Sidan uppdaterades: