God man

Om du behöver hjälp med att sköta din ekonomi eller med att kontakta kommunen och andra myndigheter kan du få en god man.

 Teckenspråk:


Om du behöver hjälp med att sköta din ekonomi kan du få hjälp av en så kallad god man. Det är en person som hjälper dig med sådant som att betala räkningar och ser till så att du får rätt sjukvård och en bostad som passar dig.

Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


En god man är ett stöd för dig som på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd, psykisk störning eller liknande behöver hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller se till att du får den omsorg som du har rätt till. Den gode mannen agerar som ställföreträdare för dig och bevakar dina intressen.

Vid godmanskap har du kvar din bestämmanderätt. Det innebär att du ska lämna ditt samtycke till de åtgärder som den gode mannen gör. För vanligt förekommande åtgärder behöver den gode mannen inte inhämta samtycke varje gång, utan anses ha sådant samtycke genom sitt uppdrag. För de fall där sjukdom inte möjliggör att ditt samtycke inhämtas, kan den gode mannen agera utan sådant samtycke.

Till detta kan du få stöd

  1. Förvalta egendom
    Din gode man kan sköta din ekonomi och se till att dina räkningar betalas, att du har rätt försäkringar och att ditt kapital förvaltas på ett tryggt sätt för dig. Den gode mannen kan ta hand om hela ekonomin eller vara ett stöd för dig att sköta den själv.

  2. Bevaka rätt
    Din gode man ska bevaka dina rättigheter och skyldigheter i samhället. Till exempel att ansöka om färdtjänst eller bostadsbidrag, överklaga beslut, eller att företräda dig i dödsbo.

  3. Sörja för din person
    Din gode man kan se till att du får den vård- och omsorg du behöver och har rätt till. Till exempel kan den gode mannen hjälpa dig med dina kontakter med sjukvården. 


Så ansöker du om att få en god man

För att ansöka om att få en god man ska du fylla i blanketten:

Egen eller anhörigs ansökan till tingsrätten om god man (pdf-fil, 244 kbyte)

Ansökan lämnar du till Tingsrätten. Det är sedan tingsrätten som i de flesta fall beslutar om att utse en god man.

Om den enskilde på grund av sjukdom saknar förmåga att lämna samtycke till att godmanskap förordnas, måste detta framgå av läkarintyg.


Vill du bli god man eller förvaltare?

Överförmyndarnämnden söker personer som vill bli gode män eller förvaltare. Särskilt söker vi personer som har en vana att bemöta personer med psykiska funktionsnedsättningar och/eller missbruksproblematik. Uppdraget som god man brukar i allmänhet uppfattas som väldigt intressant och givande.

Mer information om hur du blir god man eller förvaltare hittar du här.

Vill du bli god man för ensamkommande barn?

Det behövs fler gode män för ensamkommande barn. Om du är intresserad av att bli god man kan du anmäla ditt intresse till överförmyndarnämnden.

Mer information om att bli god man för ensamkommande barn. 

  Sidan uppdaterades: