Vill du bli god man eller förvaltare?

Som god man agerar du som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv vid olika situationer. Det kan handla om dennes ekonomiska, rättsliga och personliga förhållanden.

Överförmyndarnämnden söker personer som vill bli gode män. Särskilt söker vi personer som har en vana att bemöta personer med psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblematik. Viss vana vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter är att föredra. Uppdraget som god man brukar i allmänhet uppfattas som väldigt intressant och givande.

Så blir du god man eller förvaltare

För att bli god man kan du kontakta överförmyndarverkamheten i Kungälv. Du kan även fylla i en intresseanmälan och skicka till överförmyndarverksamheten.

Intresseanmälan god man eller förvaltare (pdf-fil)

För mer upplysningar om godmanskap och vad det innebär att ha ett uppdrag som god man är du välkommen att kontakta överförmyndarverksamheten. Du når överförmyndarverksamheten via Kungälvs kommuns kundcenter, telefon 0303-23 80 00.


Utbildning

I dagsläget finns inget krav på genomförd utbildning för att bli aktuell för uppdrag, men det rekommenderas att man går en utbildning. 

Utbildningar i närområdet finns inom Studieförbundet Vuxenskolan. Kostnaden för utbildningen står den intresserade själv för. Innan uppdrag blir aktuellt görs alltid en lämplighetsbedömning. Genomförd utbildning är alltså ingen garanti för att man blir erbjuden uppdrag. Lämplighetsprövningen innefattar blan annat kontroll mot Polisens, Kronofogdens och Socialtjänstens register.


Vill du bli god man för ensamkommande barn?

Det behövs fler gode män för ensamkommande barn. Om du är intresserad av att bli god man kan du anmäla ditt intresse till överförmyndarnämnden.

Mer information om att bli god man för ensamkommande barn. 

  Sidan uppdaterades: