Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa dig som har en psykisk funktionsnedsättning att se över vad du kan få för hjälp.

Det personliga ombudet kan till exempel hjälpa dig med:

  • råd och stöd när du behöver kontakt med myndigheter
  • att sammanställa vilket stöd du behöver
  • frågor som handlar om dina behov och rättigheter 

Kungälv, Ale och Stenungsund har en gemensam verksamhet för personligt ombud, som du kan vända dig till. På Personligt ombuds webbplats - www.personligtombud.sehittar du mer information.

Kontaktuppgifter till Personligt ombud

Maria Jörgensen Tel: 0706 - 18 11 43 E-post: Maria.Jorgensen@kungalv.se
John Egil Rage Tel: 0706 - 18 11 44 E-post: john.egil.rage@stenungsund.se

 
  Sidan uppdaterades: