Bli familjehem

För barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar är det viktigt att få en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för en kortare eller en längre tid.

Så blir ditt hem ett familjehem

Familjehem är helt vanliga familjer som alla ser olika ut – det som är viktigt är en trygg livssituation, tid och engagemang. För att kunna bli ett familjehem ska du ha ett stabilt och ordnat liv, både socialt och ekonomiskt. Många olika typer av familjer behövs. Vi vill gärna att det finns två vuxna i familjen, men det är inget krav. För att bli ett familjehem måste du: 

  • ha engagemang, tid och utrymme för att ta emot andras barn i sitt hem.
  • samarbeta med barnets biologiska föräldrar, för att barnet ska må så bra som möjligt.
  • samarbeta med socialtjänsten och andra verksamheter som är viktiga för barnet.

Utbildning och stöd

Alla nya familjehem får genomgå en grundutbildning; ”Ett hem att växa i”. Båda barnet, föräldrarna och familjehemmet har regelbunden kontakt med socialsekreterare och familjehemssekreterare. Du som är familjehemsförälder kan även få annat stöd, som till exempel handledning av experter på området.

Ersättning

Kungälvs kommun följer Sveriges Kommuners och Regioners rekommendationer om ersättning till familjehem.

Mer information och intresseanmälan

Har du frågor, kontakta familjehemssekreterarna: Familjehem@kungalv.se

Vill du anmäla intresse för att bli familjehem: FamiljehemSverige.se administrerar din intresseanmälan för Kungälvs kommun. Sidan är en nationell tjänst för dig som vill söka som familjehem. Tjänsten har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

  Sidan uppdaterades: