Bli kontaktperson

Som kontaktperson är du framför allt ett socialt stöd och en vän till ett barn, en ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning eller sociala svårigheter.

Att vara kontaktperson

Uppdraget utformas efter den enskildes behov av stöd och bygger på att bryta isolering genom att exempelvis träna sociala sammanhang, hitta nya aktiviteter eller ett nytt nätverk. Oftast träffas ni varannan vecka och varannan vecka har ni istället telefonkontakt. Uppdraget pågår så länge den enskildes behov kvarstår. 

En kontaktperson bör

  • ha tid och intresse för andra människor.
  • ha en trygg och stabil tillvaro.
  • kunna lyssna in och förstå den enskildes behov.

Alla blivande kontaktpersoner utreds genom

  • registerutdrag (från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister samt kronofogdemyndigheten)
  • intervjuer

Detta för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson.

Besök gärna webbplatsen Mininsats.se för mer information.

Ersättning

Kungälvs kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om ersättning till kontaktpersoner.  Ersättningen består av två delar, arvode och omkostnadsersättning. Se SKR:s cirkulär.

Kontakt

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Mejla kontaktstod@kungalv.se så tar vi kontakt med dig inom kort.

  Sidan uppdaterades: