Bli stödfamilj eller kontaktfamilj

Som stöd- eller kontaktfamilj öppnar du ditt hem för att ta emot ett barn någon eller några helger i månaden.

Så blir din familj en stödfamilj eller kontaktfamilj

Som stöd- eller kontaktfamilj öppnar du och din familj upp ert hem för att ta emot ett barn någon eller några helger i månaden. Barnet erbjuds delaktighet i familjens vardag, får miljöombyte, träning i nya sociala sammanhang och barnets vårdnadshavare får avlastning. Uppdraget pågår så länge barnets behov kvarstår. Det kan röra sig om några månader upp till flera år. Alla sorters familjer behövs, även ensamstående eller du som kan ta på sig rollen som mor- eller farförälder. Behoven och önskemålen är många. 

En stöd- eller kontaktfamilj bör:

  • Ha en trygg och stabil livssituation
  • Ha intresse och tid för andra människor
  • Ha fysisk och känslomässigt utrymme för att ta emot ett annat barn i sin vardag.

Alla blivande stöd- och kontaktfamiljer utreds genom:

  • Registerutdrag (från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister samt kronofogdemyndigheten)
  • Hembesök
  • Intervjuer

Detta för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en stöd- eller kontaktfamilj.

Besök gärna webbplatsen Mininsats.se för att få mer information och höra andra kontaktfamiljer berätta om sina uppdrag.


Ersättning

Kungälvs kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer om ersättning till stödfamiljer och kontaktfamiljer. Ersättningen består av två delar, arvode och omkostnadsersättning.

Se information på SKR:s webbplats


Skillnad mellan stödfamilj och kontaktfamilj

Som stödfamilj tar du emot ett barn med funktionsnedsättning enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Som kontaktfamilj tar du emot ett barn som lever under sociala svårigheter enligt SoL (Socialtjänstlagen).


Kontakt

Vill du veta mer eller anmäla ditt intresse? Maila till kontaktstod@kungalv.se så tar vi kontakt med dig inom kort.

 

  Sidan uppdaterades: