3 IN - en grupp för föräldralediga nyanlända

3 IN står för Inkludera, Integrera, Introducera och vänder sig till nyanlända föräldralediga kommuninvånare.

Nyanlända mammor och pappor som är föräldralediga är välkomna att delta i aktiviteter för att umgås, få samhällsinformation, göra studiebesök och få möjlighet att tala och träna på svenska. Tolkar för fyra språk deltar och vi träffas en gång i veckan. 

På gång:
23 oktober: Information om barnkonventionen
30 oktober: Studiebesök på Medborgarskolan
6 november: Matlagning, Equmeniakyrkan
13 november: Information om försäkringar
20 november: Besök från mödravårdscentralen
27 november: Besök från Röda korset, information om första hjälpen
4 december: Besök av förskolepedagog
11 december: Luciafirande på Kustens vårdcentral
18 december: Julfirande

För mer information

Välkommen att kontakta oss på telefon 0303–23 92 90 eller maila projektledaren Nour: nour.mohamad@kungalv.se

Information på dari

Information på arabiska

Informaton på tigrinja

Information på somaliska

  Sidan uppdaterades: