Nätverkslaget i Kungälv

Nätverkslaget arbetar med nätverksmöten med professionell mötesledning kring barn och unga i åldern 0 till 20 år.

När det uppstår ett behov av att samlas och prata om situationen runt ett barn eller ungdom, och det behövs professionell mötesledning, kan Nätverkslaget hjälpa till. 

Ett nätverksmöte innebär att man samlas för att få nya perspektiv och hitta olika lösningar för att gå vidare. 

Du kan vända dig till Nätverkslaget om du ingår i ett privat eller professionellt nätverk kring ett barn eller ungdom. 

Det privata nätverket innebär till exempel familjen, och det professionella kan vara verksamheter inom Kungälvs kommun som möter barn, unga och familjer - exempelvis skola och socialtjänst. 

På nätverksmötet kan till exempel familjemedlemmar, vänner och personer från skolan, och andra som träffar barnet eller tonåringen i sitt arbete vara med. 

Samtycke
Samtycke från vårdnadshavare (eller den unge om hen fyllt 18 år) behövs alltid för att ett nätverksamöte ska genomföras.

Tolk
Tolk finns att tillgå.

Kontakta Nätverkslaget i Kungälv

Telefon 0303-23 85 01
Vi finns på Familjehuset Klippan i Ytterby, och nätverksmöten kan ske på olika platser i kommunen. 

  Sidan uppdaterades: