Trygghetsplats

För en anhörigvårdare som drabbas av akut sjukdom (akut svikt) så kan en trygghetsplats för den som vårdas erbjudas utan biståndsbedömning.

Akut avlösning

Kommunen erbjuder trygghetsplatser på våra särskilda boende Ranrikegården (Centrum), Solhaga (Kode) och Ekhaga (Diseröd).

Detta är en akut avlösning som erbjuds i max en vecka där endast en kostavgift tas ut för vistelsen.
(Planerad avlösning för anhörigvårdare sker genom sedvanlig biståndshandläggning.)

Finns behov av sjukvård ska vårdcentralen kontaktas om man inte redan har sjukvårdsinsatser från kommunen.

Resan till och från särskilda boendet bekostas av personen själv och vilken placering det blir beror på prioriteringar som görs av sjuksköterska. 

 

  Sidan uppdaterades: