Trygghetsplats

För en anhörigvårdare som drabbas av akut sjukdom (akut svikt) så kan en trygghetsplats för den som vårdas erbjudas utan biståndsbedömning.

Akut avlösning

Kommunen erbjuder trygghetsplatser.

Kontakt korttidsenheten:

Dagtid måndag - Fredag kl. 08:00 - 16:00
0303-23 93 60
Kväll, natt och helg 
0303-23 92 60
0303-23 93 58

Endast en avgift för kost tas ut för vistelsen.
(Planerad avlösning för anhörigvårdare sker genom sedvanlig biståndshandläggning.)

Finns behov av sjukvård ska vårdcentralen kontaktas, om man inte redan har sjukvårdsinsatser från kommunen.

Resan till och från särskilda boendet bekostas av personen själv och vilken placering det blir beror på prioriteringar som görs av sjuksköterska. 

Växelvårdsplatserna kommer inte att finnas tillgängliga över sommaren men däremot kan anhöriga ansöka om avlastning. För avlastning gäller att man inte kan bestämma ett speciellt datum om man inte är ute i väldigt god tid, utan plats inom korttidsverksamheten styr detta. Ansökan sker via biståndsenheten. 0303-23 80 00

  Sidan uppdaterades: