Informationssida för utförare av hemtjänst i Kungälvs kommun

Information

Här nedan finns information och dokument för externa utförare av hemtjänst inom Kungälvs kommun

Social dokumentation

Blanketter

Förfrågningsunderlag

Riktlinjer och rutiner

Delegering

 

IBIC

Material

Lathundar

Övningsuppgifter - Vård och omsorgsboende

Övningsuppgifter - Hemtjänst

Genomförandeplan - exempel

PowerPoint - Boende

PowerPoint - Hemtjänst

PowerPoint uppdelade efter ämne

  Sidan uppdaterades: