Sök på kungalv.se

1

Kallelser för kommunstyrelsen och dess utskott

Kallelser för kommunstyrelsen och dess utskott ... Kallelser för kommunstyrelsen och dess utskott

2

Protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott

Protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott ... Protokoll från kommunstyrelsen och dess utskott

3

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de ... nämnderna, görs först i ordning av kommunstyrelsen. Ofta ger kommunstyrelsen förslag/remitterar och frågor

4

Möten och handlingar

Möten och handlingar Här hittar du kallelser och protokoll för kommunfullmäktige ... kommunfullmäktige och dess beredningar samt kommunstyrelsen och dess utskott. Här finns också handlingar

5

Kommunstyrelsens kallelser

Kommunstyrelsens kallelser för innevarande och föregående år Sammanträdestider 2020 Kundcenter Kommunstyrelsens ... kallelser 2020 Kommunstyrelsens kallelse 2019 Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder

6

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll för innevarande och föregående år Kundcenter Kommunstyrelsens protokoll ... protokoll 2020 Kommunstyrelsens protokoll 2019 Kommunstyrelsens protokoll 2018 Om du har frågor eller behöver

7

Miljö- och byggnadsnämndens föredragningslistor

Miljö- och byggnadsnämndens föredragningslistor för innevarande och föregående ... 2018 Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och utskott sammanträder

8

Demokratiberedningens kallelser

Demokratiberedningens kallelser för innevarande och föregående år Sammanträdestider ... 2019 Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och utskott sammanträder

9

Kultur- och fritidsberedningens kallelser

Kultur- och fritidsberedningens kallelser för innevarande och föregående år Sammanträdestider ... 2019 Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och utskott sammanträder

10

Beredningen för Trygghet och stöds kallelser

Beredningen för Trygghet och stöds kallelser för innevarande och föregående ... 2019 Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, beredningar och utskott sammanträder