1

Läsårstider

Läsårstider i grundskolan Vårterminen 2021 Vårterminen startar måndag 11 januari och avslutas fredag ... anslutning till Kristi himmelsfärds dag   Höstterminen 2021 Höstterminen startar onsdag 18 augusti och avslutas

2

Läsårstider Grundskola

Läsårstider i grundskolan Vårterminen 2021 Vårterminen startar måndag 11 januari och avslutas fredag ... anslutning till Kristi himmelsfärds dag   Höstterminen 2021 Höstterminen startar onsdag 18 augusti och avslutas

3

Läsårstider gymnasium

Läsårstider för gymnasieskola och gymnasiesärskola Vårterminen 2021 Vårterminen startar måndag 11 januari ... anslutning till Kristi himmelsfärds dag Höstterminen 2021 Höstterminen startar onsdag 18 augusti och avslutas

4

Verksamhetsstängda dagar

dagar Stängda dagar under läsåret 2020 - 2021 Vårterminen 2021 Måndag 1 mars Måndag 14 juni Om du inte ... under läsåret 2021 - 2022 Höstterminen 2021 Måndag 16 augusti Måndag 1 november Vårterminen 2022 Måndag 7

5

Sammanträdestider 2021

Sammanträdestider 2021 Arvodesnämnden Arvodesnämnden sammanträder onsdagar klockan ... Sammanträdestider 2021 Arvodesnämnden Arvodesnämnden sammanträder onsdagar klockan 09.00 27 januari

6

Vävra – Ödsmål

Projektering/utredning: augusti 2019 - januari 2021 Byggtid: maj 2021 - oktober 2022 Status: Projektering under slutförande  ... upphandling. Upphandling beräknas ske februari 2021- april 2021. Projektledare: Mikael Fischer 2021-02-24

7

Förskolan flyttar från Sparråsskolan till Nordtag

Sparråsskolan till Nordtag Kundcenter Inför hösten 2022 Om du har frågor eller behöver hjälp ska du kontakta ... lämna synpunkter och klagomål här Under hösten 2022 kommer förskolan på Sparråsskolan att flytta till

8

Koön

Projektledare: Annelie Svensson Beräknad projekttid: fram till 2022 Projektstatus: utredning och åtgärder pågår Entreprenörer: ... ställa krav på åtgärder för fastighetsägare 20212022 planeras det för kommande åtgärder på ledningsnätet

9

Mimers konsthall

akvarell-, keramik- och barnutställningar.  Under våren 2021 är konsthallen stängd på grund av den pågående pandemin ... Ansökningar för utställningsåret 2022 skickas senast den 30 september 2021 till kultur@kungalv.se. Ansökan

10

Strandgatan & Västra Gatan - Klocktornet

Strandgatan och Västra gatan - Klocktornet 15 februari 2021 - 2023 Kontakt: Kungälvs kommun, Rickard Holmgren  ... den 31 december 2022. Följ orange vägvisning.  Rivning av Klocktornet Den 15 februari 2021 påbörjas rivningsarbetet