1

Kulturskola

Kungälvs Kulturskola Vi erbjuder kurser i dans, instrument, teater, sång och låtskapande! Du som är ... är folkbokförd eller går i skola i kommunen, kan gå på kulturskolan. Här kan du: lära dig att spela ett

2

Särskola

Särskola I särskolan går personer som inte kan gå i vanlig skola.   Obligatorisk särskola Obligatorisk ... Obligatorisk särskola är till för barn som inte kan gå i vanlig grundskola. I den obligatoriska särskolan finns

3

Gymnasieskola

Gymnasieskola - Mimers hus Gymnasieskolan i centrala Kungälv med 13 spännande program att välja mellan ... E-post: expeditionen.mimershusgymnasium@ skola.kungalv.se   Är du nyfiken på vår skola och vill göra ett besök? Är

4

Specialskola

Specialskolan Specialskolan är en egen skolform som drivs i statlig regi av Specialpedagogiska skolmyndigheten ... skolmyndigheten. Specialskolan består av förskoleklass till årskurs 10 och är till för elever: som är döva

5

Anpassad kulturskola

Anpassad kulturskola Gruppverksamhet för dig med funktionsnedsättning Phunk Phunk är en gruppverksamhet ... anpassa undervisningen så att individen och gruppen kan samspela och hitta till skapande. Anpassningen sker

6

Frånvaroanmälan grundskola

Frånvaroanmälan grundskola Frånvaro 1. Via telefon Föräldrar/vårdnadshavare kan ringa 0515-777 016 och ... en länk på Skolportalen kommer vårdnadshavare till Skola24 och loggar in med BankID. Där kan man sedan

7

Skapande skola

Skapande skola Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur ... och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor

8

Grundskola - egenkontroll

Grundskola - egenkontroll Egenkontrollen ska visa hur skolan sköter om lokalerna och tar hänsyn till ... behövs egenkontroll? Egenkontrollen ska visa hur skolan sköter om lokalerna och tar hänsyn till hälsa och

9

Olseröds skola (3-6)

Olseröds skola 3-6-skola i Munkegärde Olseröds skola ligger i den norra delen av Kungälv. På skolan går ... förutsättningar för att utvecklas och växa. Fakta om Olseröds skola (3-6) Årskurser: 3-6 Antal elever 3-6: 162 Plan

10

Diseröds skola utbyggnad

Diseröds skola, utbyggnad Byggprojekt, Diseröd I byggprojektet ska Kungälvs kommun bygga en ny skolbyggnad ... byggherre, som kommunen sedan hyr. När den nya skolbyggnaden och idrottshallen är färdigställda, ska den