Teckenspråk - Bygga och bo


Den här filmen handlar om reglerna för bygglov, hur soporna ska sorteras, hur du kan få tips om att spara energi och varför vi bör cykla mer.

Bygglov

Ska du bygga ett nytt hus behöver du tillstånd. Det kallas bygglov. Du behöver oftast bygglov även om du ska bygga om eller bygga till ett gammalt hus, eller om du ska bygga ett uterum eller ett plank. För en del ombyggnader räcker det med en så kallad bygganmälan.

Om du vill veta mer om bygglov och bygganmälan ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Lediga tomter

Om du vill veta vilka lediga tomter det finns för att bygga en villa ska du kontakta BOKAB på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till bokab@kungalv.se.

Om du vill veta var det i framtiden planeras för nya tomter och bostadsområden ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Energi och uppvärmning

Om du vill få tips om hur du kan spara energi i din bostad kan du kontakta kommunens energirådgivare. Du kan också få tips och hjälp med vilka uppvärmningsformer det finns. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Hitta bostad

Om du vill hyra en lägenhet kan du kontakta olika fastighetsägare för att höra hur du ställer dig i kö hos dem. Det finns ingen kommunal bostadskö i Kungälv.


Sopor

Vi ska sortera våra sopor. Förpackningar av glas, plast, metall, tidningar och papper ska sorteras för sig. Det sorterade materialet ska sedan slängas på någon av kretsloppsstationerna som finns i kommunen.
Grovsopor är sådant som är för stort för att lägga i en soptunna eller en sopsäck. Grovsopor som till exempel trasiga möbler, restvirke eller trädgårdsavfall slänger du på återvinningscentralen. Kommunen har fem återvinningscentraler, de finns i Diseröd, Kode, Kungälv, Kärna och Ytterby.


Matavfallsinsamling

Successivt införs ett nytt sätt att hantera hushållssopor i hela kommunen. Det innebär att vi kommer att byta ut alla sopkärl för hushållssopor. Du får välja om du vill sortera ut ditt matavfall eller inte. I vissa delar av kommunen har det nya sättet att hantera sopor redan införts.

Vill du få information om matavfallsinsamlingen och när det nya sättet införs där du bor kan du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Miljön

Många pendlar med bil till och från jobbet vilket påverkar vår miljö. Om du väljer att gå eller cykla istället för att köra bil när du ska resa en kort sträcka hjälper du till att minska utsläppen. Ska du åka långt är det bättre för miljön om du åker tåg eller buss i stället för att flyga eller köra bil. Du kan också välja att resa delar av resan med bil och resten med buss eller tåg.


Planering och utveckling

Kungälvs kommun utvecklar och planerar för framtiden. Översiktsplanen visar en önskad framtid för hela kommunen. Översiktsplanen ser 15-30 år in i framtiden och visar bland annat var man kan bygga bostäder och industrier, var det är lämpligt att bygga ut kollektivtrafiken och vilka naturområden som bör skyddas. Varje ny mandatperiod prövas översiktsplanen för att se hur aktuell den är.

Detaljplanerna gäller inom ett mindre område inom kommunen och visar exempelvis hur man får bygga.
Alla har möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen och detaljplanerna under den tid då de tas fram.

Om du vill veta mer om hur Kungälvs kommun planerar för framtiden kan du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.

  Sidan uppdaterades: