Teckenspråk - Kommun och politik

I den här filmen berättar vi hur Kungälvs kommun styrs och är organiserad, kommunens ekonomi och hur man överklagar beslut.

Kommunfullmäktige

I Kungälvs kommunfullmäktige finns 59 politiker från olika partier. Vilka partier och hur många från varje parti som ska sitta i kommunfullmäktige väljer kungälvsborna. I Sverige har vi val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige beslutar om många stora och viktiga frågor, till exempel om hur kommunen ska använda sina pengar. Besluten tas vid Kommunfullmäktiges sammanträden som sker i Stadshuset. Sammanträden är öppet för alla och tiderna annonseras här på kungalv.se.


Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 23 politiker som ska se till att det som fullmäktige bestämt blir verklighet. Kommunstyrelsen har också ett övergripande ansvar för hur kommunen och kommunens ekonomi utvecklas.
Det finns också flera politiska utskott i Kungälv, som var och en har ansvaret för en viss kommunal verksamhet. Exempelvis ansvarar bildningsutskottet för barnomsorg, grundskolor och gymnasieskolor.


Offentlighetsprincipen

Vem som helst har rätt att läsa nästan alla kommunens handlingar. Brev och e-post som skickats till kommunen är i allmänhet allmänna handlingar och får läsas av alla. Det är bara de handlingar som är sekretessbelagda man inte får läsa. Sådant som handlar om enskilda personer är ofta sekretessbelagt.

Kontakt kundcenter om du vill ha hjälp att läsa kommunens handlingar på telefon 0303-23 80 00 eller via e-post kommun@kungalv.se.


Att överklaga kommunens beslut

Tycker du att kommunen har fattat fel beslut kan du överklaga. Det finns två olika sätt att överklaga: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Vid en laglighetsprövning undersöks om beslutet gått rätt till eller att kommunen hade rätt att besluta i det aktuella fallet.

Ett beslut som påverkar dig personligen, till exempel om byggnadslov eller socialt bistånd, kan du överklaga genom ett så kallat förvaltningsbesvär.

Det är till förvaltningsrätten du ska skicka din överklagan, både vid laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.


Kommunens pengar

Kungälvs kommuns verksamhet kostar ungefär 2,5 miljarder kronor varje år. Av det kommer 2,1 miljard från den kommunalskatt som kommuninvånarna betalar.
För varje 100-lapp som du som kommuninvånare betalar i kommunalskatt används 15 kronor till äldreomsorg och 8 kronor till funktionshinderverksamhet. Ungefär 34 kronor går till förskola och grundskola och 5 kronor satsas på kultur och fritid.


Kommunägda företag

Kungälvs kommun äger flera företag. De största företagen som Kungälvs kommun äger är Kungälvs Energi och Bokab.

 

  Sidan uppdaterades: