Teckenspråk - Omsorg och stöd


I den här filmen berättar vi om vilket stöd som äldre och personer med funktionsnedsättning kan få, och hur man kan få hjälp om det är problem i familjen. Vi berättar också om olika sorters ekonomisk stöd.

Äldre

Du som är äldre kan få hjälp med att bo kvar i ditt eget hem och leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt.

Kommunen erbjuder hemtjänst som är uppdelad i två delar: omsorg och hemservice. Omsorg innebär bland annat hjälp vid måltider och med den personliga hygienen. Hemservice innebär hjälp med städning, tvätt och att handla olika saker.

Säkerhet i vardagen är viktigt och du kan också få hjälp med sådant som att byta gardiner och se till så att du inte halkar på mattorna.

Du kan också ansöka om ett trygghetslarm. Du bär det runt halsen eller på armen och trycker på larmknappen om du behöver hjälp fort.

I kommunen finns även flertalet äldreboende där man kan ansöka om lägenheter. Våra äldreboenden är bemannande dygnet runt och har tillgång till sjuksköterskor, arbetsterapeuter och aktiveringspedagoger.


Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp så du kan leva självständigt och aktivt. Du kan få hjälp att bygga om din bostad, och du kan ha rätt till att få färdtjänst om du inte kan resa med buss eller tåg.

Har du mycket svårt att få ett arbete kan få delta i så kallad daglig verksamhet. Där kan du till exempel hjälpa till i café eller syssla med hantverk.

Behöver du mycket hjälp i din bostad kan du ha rätt till en personlig assistent. Det är en person som kommer hem och hjälper dig. En del personer med funktionsnedsättning behöver assistent både dagar och nätter.

Om du vill ha mer information om vilken hjälp du kan få, vänd dig till Kundcenter. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Problem i familjen

Ibland kan familjer ha problem som är svåra att lösa på egen hand. För att få hjälp att lösa problemen kan du vända dig till socialtjänsten som har flera olika verksamheter som ska hjälpa familjerna. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Budget och skuldrådgivning

Har du problem att få ekonomin att gå ihop eller stora skulder som du har svårt att betala kan du prata med en budget- och skuldrådgivare. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, som också kallas socialbidrag, är till för dem som inte själva klarar sig ekonomiskt. Om du inte har tillräcklig inkomst för att försörja dig och din familj kan du ansöka om försörjningsstöd. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.

God man

Om du behöver hjälp med att sköta din ekonomi kan du få hjälp av en så kallad god man. Det är en person som hjälper dig med sådant som att betala räkningar och ser till så att du får rätt sjukvård och en bostad som passar dig. Ring oss på telefon 0303 - 23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.

  Sidan uppdaterades: