Teckenspråk - Skola och barnomsorg

Den här filmen handlar om barnomsorg och skolor. Vi berättar om förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenundervisningen.

Skola och barnomsorg

I Kungälvs kommun finns en gymnasieskola och flera förskolor och grundskolor. De flesta förskolor och grundskolor drivs av kommunen men det finns också fristående skolor.


Förskola och barnomsorg

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskolan. Om du som förälder söker arbete har barnet rätt att vara på förskola 15 timmar i veckan.
I Kungälv finns familjedaghem och förskolor med olika inriktningar. Som förälder har du rätt att ansöka om plats på vilken förskola som helst i Kungälvs kommun.


Grundskola och gymnasieskola

Du har rätt att söka till vilken skola du vill för ditt barn. Du ska välja skola senast fredag i vecka 8 det år barnet fyller sex år. Barnet är alltid garanterad en plats på den skola som är närmast hemmet.
Det finns en kommunal gymnasieskola i Kungälv. Gymnasieskolan heter Mimers gymnasium och finns i Mimers hus i centrala Kungälv.


Särskola

Särskolan är till för barn och ungdomar som inte bedöms kunna klara den vanliga undervisningen. Särskoleklasser finns vid ett par grundskolor och vid gymnasiet, men man kan också gå tillsammans med andra elever i vanlig klass.
Om du vill veta mer om förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och särskolan ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Skolskjuts

Du kan anmäla att du behöver skolskjuts om du har lång väg till skolan eller om det är svåra trafikförhållanden längs med skolvägen. Om du har en funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet som gör det svårt för dig att ta dig till skolan på egen hand kan du också anmäla om skolskjuts.
Om du vill veta mer om skolskjuts ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.


Vuxenutbildning

Du är behörig att söka utbildning för vuxna eller komplettera slutbetyg från gymnasiet från den 1 juli det år du fyller 20. Är du yngre men har gått ut gymnasiet gäller 1 juli det året.

Du kan studera på olika nivåer och med olika mål inom den kommunala vuxenutbildningen. Du kan skaffa dig en yrkesutbildning eller förbättra betyg i vissa kurser för att kunna fortsätta studierna.
Du kan studera på grundläggande nivå, gymnasienivå eller eftergymnasial nivå.

Om du vill veta mer om vuxenutbildning ska du kontakta kundcenter. Ring oss på telefon 0303-23 80 00 eller skicka ett mejl till kommun@kungalv.se.

  Sidan uppdaterades: